Content Title
Cəld reaksiya dəstəsi
Dünya terrorçuların hücumuna məruz qalıb! Bütün iri şəhərlər təhlükə altındadır! Cəld reaksiya qoşunlarının komandiri qismində sən bütün terrorçuları məhv etməli və sülhü bərpa etməlisən. Oyunda Google xəritələrindən istifadə olunur.
Telefonunuzun modelini seçin:
Mövzuya uyğun