Content Title
Atəş altında
Sənin zirehli avtomobilin avto rejimdə atəş açır. Raketləri, silahları və dərman qutularını toplamaqla öz arsenalını doldur. Sürəti azaltmaq və ya artırmaq üçün sola/ sağa düymələrindən; raketlərin buraxılma bucağını dəyişmək üçün yuxarı / aşağı düymələrindən istiafdə et!
Telefonunuzun modelini seçin:
Mövzuya uyğun